2G là gì? Nghĩa của từ 2g

2G là gì?

2G“Second-generation mobile telephone system” trong tiếng Anh.

2G là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 2G“Second-generation mobile telephone system”.

Second-generation mobile telephone system: Hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ hai.
di động, không dây.

Giải thích ý nghĩa của 2G

2G có nghĩa “Second-generation mobile telephone system”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ hai”.