3D là gì? Nghĩa của từ 3d

3D là gì?

3D“Three-dimensional” trong tiếng Anh.

3D là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 3D“Three-dimensional”.

Three-dimensional: Ba chiều.

Giải thích ý nghĩa của 3D

3D có nghĩa “Three-dimensional”, dịch sang tiếng Việt là “Ba chiều”.