3G là gì? Nghĩa của từ 3g

3G là gì?

3G“Third-generation mobile telephone system” trong tiếng Anh.

3G là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 3G“Third-generation mobile telephone system”.

Third-generation mobile telephone system: Hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ ba.

Giải thích ý nghĩa của 3G

3G có nghĩa “Third-generation mobile telephone system”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ ba”.