4G là gì? Nghĩa của từ 4g

4G là gì?

4G“Fourth-generation mobile telephone system” trong tiếng Anh.

4G là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 4G“Fourth-generation mobile telephone system”.

Fourth-generation mobile telephone system: Hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ tư.

Giải thích ý nghĩa của 4G

4G có nghĩa “Fourth-generation mobile telephone system”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ tư”.