4WD là gì? Nghĩa của từ 4wd

4WD là gì?

4WD“Four-wheel drive” trong tiếng Anh.

4WD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng 4WD“Four-wheel drive”.

Four-wheel drive: Xe bốn bánh.

Giải thích ý nghĩa của 4WD

4WD có nghĩa “Four-wheel drive”, dịch sang tiếng Việt là “Xe bốn bánh”.