A&E là gì? Nghĩa của từ a&e

A&E là gì?

A&E“Arts & Entertainment Network” trong tiếng Anh.

A&E là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng A&E“Arts & Entertainment Network”.

Arts & Entertainment Network: Arts & Entertainment Network.
tên ban đầu của kênh truyền hình Hoa Kỳ hiện được gọi là A&E Network.

Giải thích ý nghĩa của A&E

A&E có nghĩa “Arts & Entertainment Network”, dịch sang tiếng Việt là “Arts & Entertainment Network”.