AADD là gì? Nghĩa của từ aadd

AADD là gì?

AADD“Adult Attention Deficit Disorder” trong tiếng Anh.

AADD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AADD“Adult Attention Deficit Disorder”.

Adult Attention Deficit Disorder: Rối loạn thiếu chú ý ở người lớn.

Giải thích ý nghĩa của AADD

AADD có nghĩa “Adult Attention Deficit Disorder”, dịch sang tiếng Việt là “Rối loạn thiếu chú ý ở người lớn”.