AAI là gì? Nghĩa của từ aai

AAI là gì?

AAI“Applied Artificial Intelligence” trong tiếng Anh.

AAI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAI“Applied Artificial Intelligence”.

Applied Artificial Intelligence: Trí tuệ nhân tạo ứng dụng.

Giải thích ý nghĩa của AAI

AAI có nghĩa “Applied Artificial Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Trí tuệ nhân tạo ứng dụng”.