AAL là gì? Nghĩa của từ aal

AAL là gì?

AAL“Average Annual Loss” trong tiếng Anh.

AAL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAL“Average Annual Loss”.

Average Annual Loss: Tổn thất trung bình hàng năm.

Một số kiểu AAL viết tắt khác:

American Arena League: Giải đấu đấu trường Mỹ.

Astronomy Australia Limited: Thiên văn học úc giới hạn.

Aid Association for Lutherans: Hiệp hội viện trợ cho người Luther.

ATM Adaptation Layers: Các lớp thích ứng ATM.

Automated Anatomical Labeling: Ghi nhãn giải phẫu tự động.

Australian Aborigines' League: Liên đoàn Thổ dân Úc.

ATRAC Advanced Lossless: Atrac nâng cao không mất dữ liệu.

American Airlines: Các hãng hàng không của Mỹ.

Abstract Algebraic Logic: Logic đại số trừu tượng.

Australian Air League: Liên đoàn hàng không Úc.

Australasian Association for Logic: Hiệp hội Logic của Úc.

Aborigines Advancement League: Giải đấu Tiến bộ của Thổ dân.

Aalborg Airport: Sân bay Aalborg.

Arte Al Limite.

Aitchinson Associates Limited.

Aboriginal Advancement League: Liên đoàn Thăng tiến Thổ dân.

Automotive Axles Limited: Giới hạn trục ô tô.

Afro-American League: Giải đấu người Mỹ gốc Phi.

Ambient Assisted Living: Cuộc sống hỗ trợ xung quanh.

Active Assisted Living: Sống tích cực được hỗ trợ.

Arab Army of Lebanon: Quân đội Ả Rập Liban.

Aborigines' Advancement League: Giải đấu Tiến bộ của Thổ dân.

Giải thích ý nghĩa của AAL

AAL có nghĩa “Average Annual Loss”, dịch sang tiếng Việt là “Tổn thất trung bình hàng năm”.