AAM là gì? Nghĩa của từ aam

AAM là gì?

AAM“Air-to-Air Missile” trong tiếng Anh.

AAM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAM“Air-to-Air Missile”.

Air-to-Air Missile: Tên lửa không đối không.

Giải thích ý nghĩa của AAM

AAM có nghĩa “Air-to-Air Missile”, dịch sang tiếng Việt là “Tên lửa không đối không”.