AAS là gì? Nghĩa của từ aas

AAS là gì?

AAS“Advanced Automation System” trong tiếng Anh.

AAS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AAS“Advanced Automation System”.

Advanced Automation System: Hệ thống tự động hóa tiên tiến.

Một số kiểu AAS viết tắt khác:

American Astronomical Society: Hiệp hội Thiên văn Hoa Kỳ.
"double-AS".

Giải thích ý nghĩa của AAS

AAS có nghĩa “Advanced Automation System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống tự động hóa tiên tiến”.