ABBA là gì? Nghĩa của từ abba

ABBA là gì?

ABBA“Agnetha, Benny, Björn, Anni-Frid” trong tiếng Anh.

ABBA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABBA“Agnetha, Benny, Björn, Anni-Frid”.

Agnetha, Benny, Björn, Anni-Frid: Agnetha, Benny, Björn, Anni-Frid.
nhóm nhạc pop Thụy Điển.

Giải thích ý nghĩa của ABBA

ABBA có nghĩa “Agnetha, Benny, Björn, Anni-Frid”, dịch sang tiếng Việt là “Agnetha, Benny, Björn, Anni-Frid”.