ABC là gì? Nghĩa của từ abc

ABC là gì?

ABC“Abstinence, Be faithful, Condoms” trong tiếng Anh.

ABC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABC“Abstinence, Be faithful, Condoms”.

Abstinence, Be faithful, Condoms: Kiêng cữ, Chung thủy, Bao cao su.

Một số kiểu ABC viết tắt khác:

Active Body Control: Kiểm soát cơ thể chủ động.

Airway, Breathing, Circulation: Đường thở, Hơi thở, Tuần hoàn.

Alcoholic Beverage Commission: Ủy ban đồ uống có cồn.

Alien Big Cat: Người ngoài hành tinh Big Cat.

Always Be Careful: Luôn luôn cẩn thận.

American Bird Conservancy: Bảo tồn Chim Mỹ.

American-Born Chinese: Người Mỹ gốc Trung Quốc.

American Broadcasting Company: Công ty phát thanh truyền hình Mỹ.

Anti-lock Brake Controller: Bộ điều khiển phanh chống bó cứng.

Associated British Corporation: Tập đoàn Anh Quốc liên kết.

Atanasoff–Berry Computer: Máy tính Atanasoff – Berry.

Atlantic Baptist College: Đại học Atlantic Baptist.

Atomic, Biological, Chemical: Nguyên tử, Sinh học, Hóa học.

Australian Broadcasting Corporation: Tổng công ty phát thanh truyền hình Australia.

Already Been Chewed: Đã được nhai.

Giải thích ý nghĩa của ABC

ABC có nghĩa “Abstinence, Be faithful, Condoms”, dịch sang tiếng Việt là “Kiêng cữ, Chung thủy, Bao cao su”.