ABG là gì? Nghĩa của từ abg

ABG là gì?

ABG“Asian Baby Girl” trong tiếng Anh.

ABG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABG“Asian Baby Girl”.

Asian Baby Girl: Cô gái trẻ con Châu Á.

Một số kiểu ABG viết tắt khác:

Arterial Blood Gas: Khí huyết động mạch.

Giải thích ý nghĩa của ABG

ABG có nghĩa “Asian Baby Girl”, dịch sang tiếng Việt là “Cô gái trẻ con Châu Á”.