ABL là gì? Nghĩa của từ abl

ABL là gì?

ABL“American Basketball League” trong tiếng Anh.

ABL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABL“American Basketball League”.

American Basketball League: Liên đoàn bóng rổ Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của ABL

ABL có nghĩa “American Basketball League”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn bóng rổ Mỹ”.