ABM là gì? Nghĩa của từ abm

ABM là gì?

ABM“Account-Based Marketing” trong tiếng Anh.

ABM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABM“Account-Based Marketing”.

Account-Based Marketing: Tiếp thị dựa trên tài khoản.

Một số kiểu ABM viết tắt khác:

Anti-Ballistic Missile: Chống tên lửa đạn đạo.

Asynchronous Balanced Mode: Chế độ cân bằng không đồng bộ.

Automated Banking Machine: Máy ngân hàng tự động.

Activity-Based Management: Quản lý dựa trên hoạt động.

Advanced Bit Manipulation: Thao tác bit nâng cao.

Asynchronous Balanced Mode: Chế độ cân bằng không đồng bộ.

Agent-Based Model: Mô hình dựa trên tác nhân.

Air Battle Manager: Quản lý trận chiến trên không.

Giải thích ý nghĩa của ABM

ABM có nghĩa “Account-Based Marketing”, dịch sang tiếng Việt là “Tiếp thị dựa trên tài khoản”.