ABR là gì? Nghĩa của từ abr

ABR là gì?

ABR“Auditory Brainstem Response” trong tiếng Anh.

ABR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABR“Auditory Brainstem Response”.

Auditory Brainstem Response: Phản hồi thân não thính giác.

Một số kiểu ABR viết tắt khác:

Area Border Router: Bộ định tuyến biên giới khu vực.

Australian Business Register: Cơ quan đăng ký kinh doanh Úc.

Arizona Boys Ranch: Trại nuôi trai.

Antibiotic resistance: Kháng thuốc kháng sinh.

Arts-Based Research: Nghiên cứu dựa trên nghệ thuật.

American Board of Radiology: Ban X quang Hoa Kỳ.

Aegean Boat Report: Báo cáo về Thuyền Aegean.

Auditory Brainstem Responses: Phản hồi thân não thính giác.

Academic Bill of Rights: Tuyên ngôn về Quyền học thuật.

Assam Bengal Railway: Đường sắt Assam Bengal.

Alpha Bank Romania: Ngân hàng Alpha ở Romania.

Accredited Buyer Representative: Đại diện người mua được công nhận.

Associativity Based Routing: Định tuyến dựa trên sự liên kết.

Alternative for Bulgarian Revival: Thay thế cho sự hồi sinh của Bungari.

Average Bit Rate: Tốc độ bit trung bình.

Associates for Biblical Research: Cộng sự nghiên cứu Kinh thánh.

America’s Best Racing: Đua xe tốt nhất của Mỹ.

Available Bit Rate: Tốc độ bit có sẵn.

Agasthyamalai Biosphere Reserve: Khu dự trữ sinh quyển Agasthyamalai.

Adaptive Bit Rate: Tốc độ bit thích ứng.

Association for Biomedical Research: Hiệp hội Nghiên cứu Y sinh.

Australian Book Review: Đánh giá sách Úc.

Anaerobic Baffled Reactors: Lò phản ứng có vách ngăn kỵ khí.

American Bicycle Racing: Đua xe đạp kiểu Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của ABR

ABR có nghĩa “Auditory Brainstem Response”, dịch sang tiếng Việt là “Phản hồi thân não thính giác”.