ABV là gì? Nghĩa của từ abv

ABV là gì?

ABV“Alcohol By Volume” trong tiếng Anh.

ABV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ABV“Alcohol By Volume”.

Alcohol By Volume: Độ cồn.
Nếu dịch sát nghĩa sẽ là "Rượu theo dung tích/thể tích". Dùng để chỉ nồng độ cồn trong bia, nếu chỉ số này càng lớn thì loại bia đó càng mạnh, càng khiến người sử dụng càng mau say hơn.

Một số kiểu ABV viết tắt khác:

Assault Breacher Vehicle.
Tên của một phương tiện quân sự.

Avian bornavirus.
Tên một chủng loại vi rút.

Giải thích ý nghĩa của ABV

ABV có nghĩa “Alcohol By Volume”, dịch sang tiếng Việt là “Độ cồn”.