AC là gì? Nghĩa của từ ac

AC là gì?

AC“Adriamycin-Cyclophosphamide” trong tiếng Anh.

AC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AC“Adriamycin-Cyclophosphamide”.

Adriamycin-Cyclophosphamide: Adriamycin-Cyclophosphamide.
hóa trị liệu.

Một số kiểu AC viết tắt khác:

Air Conditioning: Điều hòa không khí.

Aircraftman: Người lái máy bay.

Alternating Current: Dòng điện xoay chiều.

Altocumulus: Altocumulus.

Ante Christum: Ante Christum.
tiếng Latinh, "trước Chúa Kitô".

Ante cibum: Ante cibum.
tiếng Latinh, "trước bữa ăn".

Antigua and Barbuda: Antigua và Barbuda.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Associazione Calcio: Associazione Calcio.
tiếng Ý, "câu lạc bộ bóng đá / bóng đá".

Attocoulomb: Attocoulomb.
aC.

Actinium: Actinium.
Ac.

Giải thích ý nghĩa của AC

AC có nghĩa “Adriamycin-Cyclophosphamide”, dịch sang tiếng Việt là “Adriamycin-Cyclophosphamide”.