ACARS là gì? Nghĩa của từ acars

ACARS là gì?

ACARS“Aircraft Communications Addressing and Reporting System” trong tiếng Anh.

ACARS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACARS“Aircraft Communications Addressing and Reporting System”.

Aircraft Communications Addressing and Reporting System: Hệ thống báo cáo và địa chỉ liên lạc trên máy bay.

Giải thích ý nghĩa của ACARS

ACARS có nghĩa “Aircraft Communications Addressing and Reporting System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống báo cáo và địa chỉ liên lạc trên máy bay”.