ACCA là gì? Nghĩa của từ acca

ACCA là gì?

ACCA“The Association of Chartered Certified Accountants” trong tiếng Anh.

ACCA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACCA“The Association of Chartered Certified Accountants”.

The Association of Chartered Certified Accountants: Hiệp hội Kế toán Công chứng.

Một số kiểu ACCA viết tắt khác:

Automatic Cloud Cover Assessment: Đánh giá che phủ đám mây tự động.

Giải thích ý nghĩa của ACCA

ACCA có nghĩa “The Association of Chartered Certified Accountants”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Kế toán Công chứng”.