ACDT là gì? Nghĩa của từ acdt

ACDT là gì?

ACDT“Apple Certified Desktop Technician” trong tiếng Anh.

ACDT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACDT“Apple Certified Desktop Technician”.

Apple Certified Desktop Technician: Kỹ thuật viên Máy tính để bàn được Chứng nhận của Apple.

Một số kiểu ACDT viết tắt khác:

Australian Central Daylight Time: Giờ ban ngày miền Trung Úc.

Giải thích ý nghĩa của ACDT

ACDT có nghĩa “Apple Certified Desktop Technician”, dịch sang tiếng Việt là “Kỹ thuật viên Máy tính để bàn được Chứng nhận của Apple”.