ACE là gì? Nghĩa của từ ace

ACE là gì?

ACE“Anh chị em” trong tiếng Việt, “Air Combat Emulator” trong tiếng Anh.

ACE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACE“Anh chị em”, “Air Combat Emulator”.

Anh chị em.

Air Combat Emulator: Trình mô phỏng không chiến.
Trò chơi trên máy tính.

Một số kiểu ACE viết tắt khác:

Allied Command Europe: Bộ Tư lệnh Đồng minh Châu Âu.

Angiotensin-Converting Enzyme: Enzym chuyển đổi angiotensin.
Thành phần trung tâm của hệ thống hormone điều chỉnh huyết áp, kiểm soát huyết áp.

Armored Combat Earthmover: Earthmover bọc thép chiến đấu.

Automatic Computing Engine: Công cụ máy tính tự động.

Arbitrary Code Execution: Thực thi mã tùy ứng.

Giải thích ý nghĩa của ACE

VIỆT NGỮ.

ACE có nghĩa “Anh chị em” trong tiếng Việt.

NGOẠI NGỮ.

ACE có nghĩa “Air Combat Emulator”, dịch sang tiếng Việt là “Trình mô phỏng không chiến”.