ACES là gì? Nghĩa của từ aces

ACES là gì?

ACES“Aerolíneas Centrales de Colombia” trong tiếng Anh.

ACES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACES“Aerolíneas Centrales de Colombia”.

Aerolíneas Centrales de Colombia: Aerolíneas Centrales de Colombia.
tiếng Tây Ban Nha, "Hãng hàng không Trung tâm Colombia".

Một số kiểu ACES viết tắt khác:

Auxiliary Campus Enterprises and Services of Alfred State College: Các doanh nghiệp và dịch vụ trong khuôn viên phụ trợ của Alfred State College.

Giải thích ý nghĩa của ACES

ACES có nghĩa “Aerolíneas Centrales de Colombia”, dịch sang tiếng Việt là “Aerolíneas Centrales de Colombia”.