ACK là gì? Nghĩa của từ ack

ACK là gì?

ACK“Acknowledge” trong tiếng Anh.

ACK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACK“Acknowledge”.

Acknowledge: Xác nhận.
Từ này không chỉ được sử dụng nhiều trong văn viết trên internet, mà còn rất phổ biến trong lĩnh vực máy tính và mạng máy tính.

Một số kiểu ACK viết tắt khác:

Amsterdam Compiler Kit: Bộ trình biên dịch Amsterdam.
Tên của một trình biên dịch sử dụng trên máy tính.

Alexa Connect Kit: Bộ công cụ kết nối Alexa.

Nantucket Memorial Airport: Sân bay Tưởng niệm Nantucket.
Tên một sân bay ở Hoa Kỳ có mã là ACK.

Giải thích ý nghĩa của ACK

ACK có nghĩa “Acknowledge”, dịch sang tiếng Việt là “Xác nhận”.

ACK là tín hiệu thông báo việc xác nhận kết nối trong quá trình giao tiếp của máy tính.