ACLOS là gì? Nghĩa của từ aclos

ACLOS là gì?

ACLOS“Automatic CLOS” trong tiếng Anh.

ACLOS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACLOS“Automatic CLOS”.

Automatic CLOS: CLOS tự động.
hệ thống điều khiển tên lửa.

Giải thích ý nghĩa của ACLOS

ACLOS có nghĩa “Automatic CLOS”, dịch sang tiếng Việt là “CLOS tự động”.