ACMC là gì? Nghĩa của từ acmc

ACMC là gì?

ACMC“Assistant Commandant of the Marine Corps” trong tiếng Anh.

ACMC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACMC“Assistant Commandant of the Marine Corps”.

Assistant Commandant of the Marine Corps: Trợ lý Tư lệnh Thủy quân lục chiến.
Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ACMC

ACMC có nghĩa “Assistant Commandant of the Marine Corps”, dịch sang tiếng Việt là “Trợ lý Tư lệnh Thủy quân lục chiến”.