ACO là gì? Nghĩa của từ aco

ACO là gì?

ACO“Airspace Control Order” trong tiếng Anh.

ACO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACO“Airspace Control Order”.

Airspace Control Order: Lệnh kiểm soát vùng trời.

Giải thích ý nghĩa của ACO

ACO có nghĩa “Airspace Control Order”, dịch sang tiếng Việt là “Lệnh kiểm soát vùng trời”.