ACOG là gì? Nghĩa của từ acog

ACOG là gì?

ACOG“American College of Obstetricians and Gynecologists” trong tiếng Anh.

ACOG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACOG“American College of Obstetricians and Gynecologists”.

American College of Obstetricians and Gynecologists: Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của ACOG

ACOG có nghĩa “American College of Obstetricians and Gynecologists”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Cao đẳng Sản phụ khoa Hoa Kỳ”.