ACTD là gì? Nghĩa của từ actd

ACTD là gì?

ACTD“Advanced Concept Technology Demonstration” trong tiếng Anh.

ACTD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ACTD“Advanced Concept Technology Demonstration”.

Advanced Concept Technology Demonstration: Trình diễn công nghệ khái niệm tiên tiến.

Giải thích ý nghĩa của ACTD

ACTD có nghĩa “Advanced Concept Technology Demonstration”, dịch sang tiếng Việt là “Trình diễn công nghệ khái niệm tiên tiến”.