AD là gì? Nghĩa của từ ad

AD là gì?

AD“Air Defence-Andorra” trong tiếng Anh.

AD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AD“Air Defence-Andorra”.

Air Defence-Andorra: Phòng không-Andorra.
ISO 3166 digram.

Một số kiểu AD viết tắt khác:

Andorra: Andorra.
ISO 3166 digram.

Anno Domini: Anno Domini.
tiếng Latinh, "Trong năm của Chúa chúng ta".

Giải thích ý nghĩa của AD

AD có nghĩa “Air Defence-Andorra”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng không-Andorra”.