ADAC là gì? Nghĩa của từ adac

ADAC là gì?

ADAC“Allgemeiner Deutscher Automobil-Club” trong tiếng Anh.

ADAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADAC“Allgemeiner Deutscher Automobil-Club”.

Allgemeiner Deutscher Automobil-Club: Allgemeiner Deutscher Automobil-Club.
tiếng Đức, "Câu lạc bộ ô tô nói chung của Đức".

Giải thích ý nghĩa của ADAC

ADAC có nghĩa “Allgemeiner Deutscher Automobil-Club”, dịch sang tiếng Việt là “Allgemeiner Deutscher Automobil-Club”.