ADOA là gì? Nghĩa của từ adoa

ADOA là gì?

ADOA“Air Defence Operations Area” trong tiếng Anh.

ADOA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng ADOA“Air Defence Operations Area”.

Air Defence Operations Area: Khu vực hoạt động phòng không.

Giải thích ý nghĩa của ADOA

ADOA có nghĩa “Air Defence Operations Area”, dịch sang tiếng Việt là “Khu vực hoạt động phòng không”.