AED là gì? Nghĩa của từ aed

AED là gì?

AED“United Arab Emirates dirham” trong tiếng Anh.

AED là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AED“United Arab Emirates dirham”.

United Arab Emirates dirham: Đồng dirham của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của AED

AED có nghĩa “United Arab Emirates dirham”, dịch sang tiếng Việt là “Đồng dirham của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”.