AESR là gì? Nghĩa của từ aesr

AESR là gì?

AESR“Aeronautical Equipment Service Record” trong tiếng Anh.

AESR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AESR“Aeronautical Equipment Service Record”.

Aeronautical Equipment Service Record: Hồ sơ dịch vụ thiết bị hàng không.

Giải thích ý nghĩa của AESR

AESR có nghĩa “Aeronautical Equipment Service Record”, dịch sang tiếng Việt là “Hồ sơ dịch vụ thiết bị hàng không”.