AFA là gì? Nghĩa của từ afa

AFA là gì?

AFA“U.S. Air Force Academy” trong tiếng Anh.

AFA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFA“U.S. Air Force Academy”.

U.S. Air Force Academy: Học viện Không quân Hoa Kỳ.

Một số kiểu AFA viết tắt khác:

Asociación del Fútbol Argentino: Asociación del Fútbol Argentino.
tiếng Tây Ban Nha, "Hiệp hội bóng đá Argentina".

ASEAN Federation of Accountants: Liên đoàn kế toán ASEAN.

American Family Association: Hiệp hội gia đình Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AFA

AFA có nghĩa “U.S. Air Force Academy”, dịch sang tiếng Việt là “Học viện Không quân Hoa Kỳ”.