AFDB là gì? Nghĩa của từ afdb

AFDB là gì?

AFDB“African Development Bank” trong tiếng Anh.

AFDB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFDB“African Development Bank”.

African Development Bank: Ngân hàng Phát triển Châu Phi.

Giải thích ý nghĩa của AFDB

AFDB có nghĩa “African Development Bank”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng Phát triển Châu Phi”.