AFLAC là gì? Nghĩa của từ aflac

AFLAC là gì?

AFLAC“American Family Life Assurance Company of Columbus” trong tiếng Anh.

AFLAC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFLAC“American Family Life Assurance Company of Columbus”.

American Family Life Assurance Company of Columbus: Công ty đảm bảo cuộc sống gia đình ở Columbus của Mỹ.

Giải thích ý nghĩa của AFLAC

AFLAC có nghĩa “American Family Life Assurance Company of Columbus”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty đảm bảo cuộc sống gia đình ở Columbus của Mỹ”.