AFM là gì? Nghĩa của từ afm

AFM là gì?

AFM“Army Field Manual” trong tiếng Anh.

AFM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFM“Army Field Manual”.

Army Field Manual: Sổ tay hướng dẫn sử dụng quân đội.
Anh, Mỹ thường xuyên chỉ sử dụng FM.

Một số kiểu AFM viết tắt khác:

Atomic Force Microscope: Kính hiển vi lực nguyên tử.

Aviation Fleet Maintenance: Bảo trì đội bay hàng không.

Giải thích ý nghĩa của AFM

AFM có nghĩa “Army Field Manual”, dịch sang tiếng Việt là “Sổ tay hướng dẫn sử dụng quân đội”.