AFN là gì? Nghĩa của từ afn

AFN là gì?

AFN“Afghani” trong tiếng Anh.

AFN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFN“Afghani”.

Afghani: Afghanistan.
mã tiền tệ ISO 4217.

Giải thích ý nghĩa của AFN

AFN có nghĩa “Afghani”, dịch sang tiếng Việt là “Afghanistan”.