AFP là gì? Nghĩa của từ afp

AFP là gì?

AFP“Agence France-Presse” trong tiếng Anh.

AFP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFP“Agence France-Presse”.

Agence France-Presse: Agence France-Presse.
tiếng Pháp, "Cơ quan báo chí Pháp".

Một số kiểu AFP viết tắt khác:

Australian Federal Police: Cảnh sát Liên bang Úc.

Giải thích ý nghĩa của AFP

AFP có nghĩa “Agence France-Presse”, dịch sang tiếng Việt là “Agence France-Presse”.