AFRC là gì? Nghĩa của từ afrc

AFRC là gì?

AFRC“Air Force Reserve Command” trong tiếng Anh.

AFRC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFRC“Air Force Reserve Command”.

Air Force Reserve Command: Bộ Tư lệnh Lực lượng Dự bị.

Giải thích ý nghĩa của AFRC

AFRC có nghĩa “Air Force Reserve Command”, dịch sang tiếng Việt là “Bộ Tư lệnh Lực lượng Dự bị”.