AFRL là gì? Nghĩa của từ afrl

AFRL là gì?

AFRL“Air Force Research Laboratory” trong tiếng Anh.

AFRL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFRL“Air Force Research Laboratory”.

Air Force Research Laboratory: Phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân.

Giải thích ý nghĩa của AFRL

AFRL có nghĩa “Air Force Research Laboratory”, dịch sang tiếng Việt là “Phòng thí nghiệm nghiên cứu không quân”.