AFRRI là gì? Nghĩa của từ afrri

AFRRI là gì?

AFRRI“Armed Forces Radiobiology Research Institute” trong tiếng Anh.

AFRRI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFRRI“Armed Forces Radiobiology Research Institute”.

Armed Forces Radiobiology Research Institute: Viện nghiên cứu phóng xạ lực lượng vũ trang.

Giải thích ý nghĩa của AFRRI

AFRRI có nghĩa “Armed Forces Radiobiology Research Institute”, dịch sang tiếng Việt là “Viện nghiên cứu phóng xạ lực lượng vũ trang”.