AFWA là gì? Nghĩa của từ afwa

AFWA là gì?

AFWA“Air Force Weather Agency” trong tiếng Anh.

AFWA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AFWA“Air Force Weather Agency”.

Air Force Weather Agency: Cơ quan Thời tiết Không quân.

Một số kiểu AFWA viết tắt khác:

Association of Fish and Wildlife Agencies: Hiệp hội các cơ quan về cá và động vật hoang dã.

Giải thích ý nghĩa của AFWA

AFWA có nghĩa “Air Force Weather Agency”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Thời tiết Không quân”.