AG là gì? Nghĩa của từ ag

AG là gì?

AG“Air Gunner” trong tiếng Anh.

AG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AG“Air Gunner”.

Air Gunner: Xạ thủ Phòng không.

Một số kiểu AG viết tắt khác:

Aktiengesellschaft: Aktiengesellschaft.
tiếng Đức, "hợp nhất".

Algeria: Algeria.
mã quốc gia FIPS 10-4.

Antigua and Barbuda: Antigua và Barbuda.
ISO 3166 digram.

Assemblies of God: Assemblies of God.

Attogram: Biểu đồ.
ag.

Silver: Bạc.
tiếng La tinh argentum: Ag.

Giải thích ý nghĩa của AG

AG có nghĩa “Air Gunner”, dịch sang tiếng Việt là “Xạ thủ Phòng không”.