AGASA là gì? Nghĩa của từ agasa

AGASA là gì?

AGASA“Akeno Giant Air Shower Array” trong tiếng Anh.

AGASA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGASA“Akeno Giant Air Shower Array”.

Akeno Giant Air Shower Array: Akeno Giant Air Shower Array.
máy dò tia vũ trụ.

Giải thích ý nghĩa của AGASA

AGASA có nghĩa “Akeno Giant Air Shower Array”, dịch sang tiếng Việt là “Akeno Giant Air Shower Array”.