AGI là gì? Nghĩa của từ agi

AGI là gì?

AGI“Auxiliary Group Intelligence” trong tiếng Anh.

AGI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AGI“Auxiliary Group Intelligence”.

Auxiliary Group Intelligence: Nhóm phụ trợ tình báo.

Giải thích ý nghĩa của AGI

AGI có nghĩa “Auxiliary Group Intelligence”, dịch sang tiếng Việt là “Nhóm phụ trợ tình báo”.