AHA là gì? Nghĩa của từ aha

AHA là gì?

AHA“American Heart Association” trong tiếng Anh.

AHA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AHA“American Heart Association”.

American Heart Association: Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của AHA

AHA có nghĩa “American Heart Association”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ”.