AHCPR là gì? Nghĩa của từ ahcpr

AHCPR là gì?

AHCPR“Agency for Health Care Policy and Research” trong tiếng Anh.

AHCPR là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng AHCPR“Agency for Health Care Policy and Research”.

Agency for Health Care Policy and Research: Cơ quan Nghiên cứu và Chính sách Chăm sóc Sức khỏe.
lỗi thời, được thay thế bằng AHRQ.

Giải thích ý nghĩa của AHCPR

AHCPR có nghĩa “Agency for Health Care Policy and Research”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ quan Nghiên cứu và Chính sách Chăm sóc Sức khỏe”.